Connect with us
Advertisement
Advertisement

Sport

Rhaid Tai yn cael ei benderfynu yn lleol

Published

on

YouGov_logoMAE SWYDDOGION iechyd blaenllaw yng Nghymru wedi gwneud galwad frys ar rieni plant dwy, tair a phedair oed i drefnu fod eu plant yn cael eu brechu rhag ffl iw, gan mai un o bob pump yn unig o’r rhai sy’n gymwys sydd wedi cael eu brechu hyd yn hyn. Mae rhai rhieni’n credu nad yw ffl iw yn cael effaith ddifrifol ar eu plant. Fodd bynnag, mae ffi gyrau a gasglwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dangos, y llynedd, y cafodd cymaint o blant ag o oedolion eu derbyn i’r ysbyty ac unedau gofal dwys.

Cafodd cyfanswm o 42 o blant dan 15 oed eu derbyn i’r ysbyty yng Nghymru dros y gaeaf y llynedd, ac roedd chwech ohonynt wedi gorfod cael gofal dwys. Ar gyfer unigolion 15 oed a throsodd cafodd 42 eu derbyn ac roedd angen gofal dwys ar chwech ohonynt. Dros y gaeaf y llynedd lefelau isel yn unig o ffl iw fu’n cylchredeg yn y gymuned. Mae rhaglen imiwneiddio rhag ffl iw eleni yn cynnig chwistrell trwyn syml i ddiogelu plant ifanc ond nid yw ond yn effeithiol cyn i’r salwch daro. Mae’r brechlyn rhad ac am ddim ar gael gan eich meddyg teulu ar hyn o bryd, ond mae dyddiad dod i ben yr holl stoc ar ddechrau Ionawr – sy’n golygu fod amser yn mynd yn brin i ddiogelu eich plentyn.

Yn ôl yr ystadegau diweddaraf, dim ond un o bob pump o’r 97,655 plentyn dwy, tair a phedair oed sy’n gymwys gafodd eu himiwneiddio hyd yn hyn yng Nghymru – cwta 22%.* Mae Dr Zed Sibanda, paediatregydd ymgynghorol yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn esbonio pam mae hyn yn bryder: “Bydd y brechlyn ffl iw chwistrell trwyn ar gyfer plant dwy i bedair oed yn dechrau dod i ben ynghanol Rhagfyr, felly dylai rhieni sydd heb drefnu i’w plant gael eu brechu eto weithredu yn syth.

Mae plant dwy, tair a phedair oed yn wynebu risg arbennig o ddatblygu cymhlethdodau difrifol ffl iw am nifer o resymau. Un ohonynt yw nad yw eu systemau imiwnedd wedi datblygu’n llawn eto, sy’n golygu na allant ymladd ffl iw cystal â phlant hŷn ac oedolion.” I’r rhan fwyaf o blant iach, mae ffl iw fel arfer yn golygu ychydig ddyddiau difl as gartref yn y gwely, ond dylai rhieni gofi o y gall ffl iw arwain weithiau at gymhlethdodau difrifol, yn enwedig felly i blant ifanc neu bobl a chanddynt broblemau iechyd hirdymor, fel asthma, ac i grwpiau felly gall beryglu eu bywydau.

Fel yr esbonia Dr Sibanda: “Nid yw plant ifanc yn gallu deall ac esbonio os ydynt yn dechrau cael symptomau tebyg i ffl iw – sy’n golygu efallai na wneir diagnosis ffl iw tan yn gymharol hwyr o gymharu ag oedolyn fyddai’n gallu asesu eu hiechyd eu hunain yn rhwyddach. “Golyga hynny fod y plentyn yn fwy tebygol o ddatblygu cymhlethdodau posib ac o ddioddef yn ddiangen. Ond gellir rhwystro hyn oll trwy un daith syml at y meddyg teulu i gael y brechiad chwistrell trwyn.”

Mae Dr Richard Roberts, Pennaeth Rhaglen Heintiau y Gellir eu Hatal trwy Frechlyn yn Iechyd Cyhoeddus Cymru, hefyd yn annog pob rhiant i fynd â’u plant dwy i bedair oed at y meddyg teulu cyn gynted â phosib: “Cynigir y brechiad ar ffurf chwistrell trwyn ar gyfer y rhan fwyaf o blant, sy’n golygu nad oes unrhyw bigiadau. Mae’n gyfl ym, syml ac yn gwbl ddi boen: “Hyd yn oed os yw trwyn plentyn yn rhedeg neu os yw’n tisian yn syth ar ôl cael y chwistrell, fe fyddant wedi’u diogelu o hyd.”

Hon yw’r fl wyddyn gyntaf i blant pedair oed gael eu cynnwys yn yr ymgyrch brechu rhag ffl iw dymhorol rad ac am ddim, wedi i blant dwy a thair oed gael eu cyfl wyno y llynedd. Mae hyn yn rhan o raglen fl ynyddol, a’r disgwyl ar ôl ei chyfl wyno’n llawn yw y bydd pob plentyn dwy i un ar bymtheg oed yn cael cynnig y brechlyn bob hydref. Mae hyn ar ben y grwpiau cymwys eraill fel pobl 65 oed a throsodd, pobl mewn grwpiau ‘risg’ o chwe mis ymlaen a chanddynt gyfl yrau iechyd hirdymor, a phob menyw feichiog.

Bob blwyddyn mae’r brechlyn rhag ffl iw yn cael ei newid er mwyn ymateb i unrhyw fathau newydd o’r fi rws ffl iw sy’n cylchredeg. Caiff fi rws y ffl iw ei wasgaru trwy ddiferion sy’n cael eu chwistrellu i’r awyr pan mae person sydd wedi’i heintio yn pesychu neu’n tisian. Mae cyswllt uniongyrchol â dwylo neu arwynebau a heintiwyd hefyd yn gallu gwasgaru’r haint. Gall ledu’n gyfl ym iawn, yn enwedig felly mewn cymunedau caeedig fel ysbytai, cartrefi preswyl ac, wrth gwrs, grwpiau chwarae.

Mae’r rhaglen brechiadau ffl iw fl ynyddol yn ceisio sicrhau bod pawb sydd ei angen yn cael amddiffyniad am ddim bob blwyddyn rhag y ffl iw. Y rheswm yw diogelu unigolion bregus a phobl sy’n wynebu’r risg mwyaf o ddioddef cymhlethdodau difrifol ffl iw. Bob blwyddyn, mae’r pigiad ffl iw ar gael yn rhad ac am ddim i’r grwpiau hyn trwy feddygon teulu a rhai fferyllfeydd cymunedol, ac mae’r rhan fwyaf o blant cymwys yn cael brechlyn chwistrell trwyn gan eu meddyg teulu neu yn yr ysgol os ydynt ym mlwyddyn 7.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Sport

Rugby pays tribute to Tommo

Published

on

TRIBUTES have poured in following the news that popular Scarlets match-day announcer Andrew ‘Tommo’ Thomas has passed away at the age of 53.
Tommo was a huge character at Parc y Scarlets on match-day, bringing his infectious personality to the mic.
An official statement from the Scarlets said: “We are devastated to hear that the voice of Parc y Scarlets, Andrew ‘Tommo’ Thomas, has passed away suddenly.
“Tommo was a hugely popular figure as the Parc y Scarlets match-day announcer, a passionate Scarlets fan who brought his character and energy to every match.”
Scarlets chaplain Reverend Eldon Phillips said: “We are devastated to hear this tragic news. Tommo loved the Scarlets and put his heart and soul into his role as our match-day announcer.
“A huge character, he was much loved by supporters, players and staff.
“Our thoughts and prayers are with his wife Donna and son Cian at this sad time.”
Scarlets head coach Glenn Delaney said: “This is desperately sad news. Tommo will be greatly missed by us all. I’ll miss his smile, energy and passion. Gone too soon, much love to his family at this terrible time.”
Attack coach Richard Whiffin tweeted: “Incredibly sad news. Tommo will be greatly missed by us all. Will miss his match day hugs! Love to his friends & family at this terrible time.”
Referee Nigel Owens took to social media to say: “Rwy methu credu y peth. Well I am devastated. A great man and a true friend. I Cant beleive it. Cydymdeimlad dwys iw wraig ar mab ac ir teulu I gyd. Bydd colled enfawr ar ei ol. Always had a smile on his face. RIP Tommo
Tommo was hugely popular with Scarlets players who posted tributes on their own personal social media pages.
Springbok Uzair Cassiem said: “Devastated by the news of your passing! Always got the biggest smile, big handshake before and after games! To the family and friends of Andrew Tommo Thomas, condolences from my family and myself.
Wales prop Rob Evans said: “Really sad to hear the news about Tommo tonight. Thoughts are with his family, a great man full of laughs.”
Former Scarlets captain Rupert Moon said: “Lost a great friend @TOMMORADIO …… my brother by another mother. Thoughts with his family & all his many friends. Sleep well buddy. Big boys do cry.”
Another ex-Scarlets skipper Matthew Rees said: “Can’t believe the news coming from west tonight. Tommo you were a true gent. PYS will never be the same!!”
Former Scarlets full-back Morgan Stoddart said: “Hearing of the passing of @TOMMORADIO, dreadful news. What a great man. He brought laughter to any room he entered. Will be remembered and missed. #TrueScarlet
Title-winning Ireland lock Tadhg Beirne, now with Munster, said: “Very sad news to hear of the passing of Tommo. An absolute gentleman, a passionate Welshman, and a true Scarlet.”
Among the other former players to pay their tributes were Kieron Fonotia, Michael Tagicakibau, Ryan Lamb, Rhys Thomas and Gareth Maule, while messages of condolence came from Cardiff Blues, Dragons and Ospreys,
Dragons hooker Richard Hibbard said: “Really sad news, RIP Tommo. What a great bloke.”
Tommo was also a popular radio presenter. He had been with BBC Radio Cymru between 2014 and 2018. He then left to present a daily program on Nation Broadcasting station. In 2011 he won the Radio Presenter of the Year award for his work on Nation stations in Carmarthenshire and Ceredigion.
Rhuanedd Richards, Editor of BBC Radio Cymru, said: “Tommo was proud of his roots and a unique broadcaster who loved to entertain his audience on Radio Cymru. With his powerful voice and larger than life personality, his love for his family, west Wales and of course the Scarlets were a great influence on his broadcasting.”

Continue Reading

Sport

Crymych win at new home

Published

on

Crymych 132- 3 defeated Hundleton 74-7
IT WAS a happy start to Crymych CC’s new life at Ysgol Y Preseli playing fields as the home side brushed aside Hundleton in the Alan Brown Cup.
The visitors won the toss and elected to bowl first, with the pitch showing signs of Monday’s heavy rain. Crymych opened with captain Sam Kurtz and chairman Rhodri Lewis, who started steady after a couple of tight overs from B Adams and S Williams (1-12). Both batsmen rotated the strike early on before Lewis chipped a ball to Peter Fox off Williams’ bowling for 7.
Kurtz then lifted the tempo with some boundaries, after Rich Thorne departed for 2, cleaned bowled by Stapleton (1-24). Osian Wyn the next batsman in as Kurtz reached his 50 in only 31 balls, having been dropped early on. Kurtz departed for 87, bowled by B Adams (1-42). Wyn and new batsman Dan Griffiths (3) then ran hard between the wickets in the final overs as the home side set the visitors 133 to win.
Hundleton’s reply got off to a rocky start as opening bowler Ioan Davies clean bowled both S McNiffe (1) and B Adams (0). Peter Fox caused the homeside some concern though, as he struck a couple of big sixes on his way to 24, before being caught and bowled by Dan Griffiths.
J Williams carried his bat for most of the innings, but as he looked to lift the run rate he was stumped by Kurtz, off Dan Jones’ slow stuff. Tight bowling from Wyn (1-14) and Ali Davies (1-6) Both Humphries and Lockyer departed without troubling the scorers with Griffiths clean bowling the latter for final figures of 2-13.
UMPIRE Dave Brandon
Crymych 132-3: Sam Kurtz 87; Osian Wyn 20*
B Adams 1-42; S Williams 1-12; C Stapleton 1-24
Hundelton 74-7: P Fox 24; J Williams 25
Dan Griffiths 2-13, Ioan Davies 2-9, Osian Wyn 1-14, Ali Davies 1-6, Dan Jones 1-16
Crymych win by 58 runs

Continue Reading

Sport

Swans grab last gasp play-off spot

Published

on

WAYNE ROUTLEDGE’s last-gasp header saw Swansea City secure a play-off spot with a handsome away victory over 10-man Reading on a dramatic Wednesday night (July 22).

Steve Cooper’s side knew they had to win at the Madejski Stadium to have any hope of a top-six finish, and Rhian Brewster’s 10th goal of the season gave them an ideal start.

The sending off of Yakou Meite then gave the Swans a man advantage, but the Royals equalised before the half through a George Puscas penalty.

The Swans restored their lead through a classy finish from substitute Routledge, before Liam Cullen showed great composure to steer in his first goal for the club.

And when Routledge popped up at the death to complete his brace it put the Swans into the top six as Forest suffered a 4-1 defeat at home to Stoke, meaning Swansea got into the play-offs on goal difference.

The Swans started on the front foot, with centurion Connor Roberts having particular joy down the right-hand flank.

Brewster then nearly threaded Conor Gallagher in on goal after fine work by Andre Ayew, before Roberts hit a strike into the ground and over the bar after Jake Bidwell had made the overlap on the opposite flank.

The hosts responded by having a good spell of possession, probing and asking a few questions of their own.

But the visitors hit the lead in the 16th minute through Brewster. The striker picked the ball up some 30 yards out and got the ball out of his feet before smashing a long-range drive that completely deceived Rafael in the Reading goal.

John Swift curled a free-kick over at the other end, while more good work by Roberts could not quite end with Bidwell getting on the end of a deep cross before Rafael made a hash of dealing with a Gallagher cross.

Swift headed straight at Erwin Mulder from a good counter on the half-hour mark, with Ayew quickly advancing up the field to work Rafael again.

Opportunities were coming at both ends, with Mulder called into action again as Meite took aim from the left side of the area.
Swansea were riding their luck a little and had a let-off when a sliced clearance landed on top of the bar.

Matt Grimes had a free-kick pushed away by Rafael before the home side were reduced to 10 men after Meite had pushed Mike van der Hoorn in the face after a tussle for the ball.

But the hosts made light of the numerical disadvantage by levelling after Bidwell was adjudged to have fouled Andy Rinomhota, with Puscas beating Mulder – who got a hand to the strike – from the spot.

However, the Swans should have led at the break. Ben Cabango’s shot was blocked and fell to Jay Fulton, but the Scot pulled his shot wide of the target.

Rafael pushed away an Ayew drive right on half-time, with Swansea frustrated that referee Stephen Martin did not award them a penalty of their own as Fulton went down under a challenge from Omar Richards.

With Cardiff winning and Nottingham Forest losing, Cooper knew goals were needed and he made two changes at the break.

Yan Dhanda came on for Fulton, while Routledge replaced van der Hoorn, and they were immediately on the front foot.

With Swansea committing so many players forward, Reading looked to sit deep and play on the break and they proved resolute as the visitors battled to find a way through.

Grimes curled a free-kick wide of the target and Gallagher also threatened from distance, but the hour mark came and went without any clear-cut chances to show for their dominance of possession and territory.

However, when they did craft a sight of goal they took the chance clinically. Grimes produced a lovely ball, and Routledge controlled superbly to loft the ball over Rafael and into the net.

Unfortunately for the Swans, that goal went in moments after Forest had equalised against Stoke, which appeared to put a sizeable dent in their playoff aspirations.

Nevertheless, Cooper’s side continued to search for more goals in the hope events in the East Midlands would turn back in their favour.

They so nearly made it 3-1 with 17 minutes to play as lovely link play from Rutledge and Bidwell ended with Ayew steering just wide.

The situation was changing all the time, and Stoke retook the lead at Forest to leave the door ajar for the Swans.

And, when Stoke scored a third at the City Ground and Cullen coolly fired home his first senior goal for the club with six minutes remaining, they suddenly only needed a goal to finish in the play-off places.

Grimes had a deflected shot tipped over but the Swans then got the goal they needed in stoppage time as Routledge popped up to nod in at the far post, with Stoke’s fourth goal putting the matter beyond doubt a few moments later to spark delighted celebrations among Cooper, his players and his staff.

Continue Reading
News14 hours ago

Police investigate ‘Chinese government vehicle’ spotted near Puma Oil Terminal

POLICE have confirmed that they are conducting “the appropriate enquiries” after a suspicious vehicle was spotted in the vicinity of...

News2 days ago

Tenby: Police investigate overnight burglaries and theft

POLICE are investigating two burglaries and a theft which occurred sometime overnight 9th/10th August in Tenby. At approximately 2am this...

News2 days ago

Sageston: Police remove convicted sex offender as Welsh Warriors protest

POLICE have removed a convicted sex offender from a sleepy Sageston street during a protest organised by the Welsh Warriors...

News5 days ago

Monkton man with ‘no regard for the law’ jailed for two attempted robberies

A MAN who threatened to stab a vulnerable victim just a day after trying to commit a robbery against a...

News5 days ago

Surge in reports of personal watercraft incidents on the South Pembrokeshire Coast

THE NATIONAL PARK is appealing for riders of personal watercraft to consider the impact of their activities on other visitors...

News6 days ago

Police ask communities to stay alert to prevent raves this weekend

Police are asking communities to stay alert to prevent raves this weekend. As we head into the weekend, police are...

News6 days ago

Haverfordwest: Appeal for information following incident at Morrisons

POLICE are investigating a shoplifting and assault allegation which occurred at approximately 3.20pm on Saturday (Aug 1) at Morrisons, Haverfordwest....

News7 days ago

Dowson hits out as complaints dismissed

CONTROVERSIAL Pembroke Dock County Councillor Paul Dowson has hit out at his critics after Wales’ Public Services Ombudsman rejected complaints...

News7 days ago

Haverfordwest: Tributes from family for Lola James, 2

DAN THOMAS, the father of two-year-old Lola James from Haverfordwest, who sadly died in hospital on July 21, has paid...

News1 week ago

Milford Haven coastguards launch six lifeboats and task helicopter to hoax call

MILFORD HAVEN Coastguard Operations Centre swung into action last night following an emergency call, tasking SIX lifeboats and a rescue...

Popular This Week