Connect with us
Advertisement
Advertisement

Sport

Rhaid Tai yn cael ei benderfynu yn lleol

Published

on

YouGov_logoMAE SWYDDOGION iechyd blaenllaw yng Nghymru wedi gwneud galwad frys ar rieni plant dwy, tair a phedair oed i drefnu fod eu plant yn cael eu brechu rhag ffl iw, gan mai un o bob pump yn unig o’r rhai sy’n gymwys sydd wedi cael eu brechu hyd yn hyn. Mae rhai rhieni’n credu nad yw ffl iw yn cael effaith ddifrifol ar eu plant. Fodd bynnag, mae ffi gyrau a gasglwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dangos, y llynedd, y cafodd cymaint o blant ag o oedolion eu derbyn i’r ysbyty ac unedau gofal dwys.

Cafodd cyfanswm o 42 o blant dan 15 oed eu derbyn i’r ysbyty yng Nghymru dros y gaeaf y llynedd, ac roedd chwech ohonynt wedi gorfod cael gofal dwys. Ar gyfer unigolion 15 oed a throsodd cafodd 42 eu derbyn ac roedd angen gofal dwys ar chwech ohonynt. Dros y gaeaf y llynedd lefelau isel yn unig o ffl iw fu’n cylchredeg yn y gymuned. Mae rhaglen imiwneiddio rhag ffl iw eleni yn cynnig chwistrell trwyn syml i ddiogelu plant ifanc ond nid yw ond yn effeithiol cyn i’r salwch daro. Mae’r brechlyn rhad ac am ddim ar gael gan eich meddyg teulu ar hyn o bryd, ond mae dyddiad dod i ben yr holl stoc ar ddechrau Ionawr – sy’n golygu fod amser yn mynd yn brin i ddiogelu eich plentyn.

Yn ôl yr ystadegau diweddaraf, dim ond un o bob pump o’r 97,655 plentyn dwy, tair a phedair oed sy’n gymwys gafodd eu himiwneiddio hyd yn hyn yng Nghymru – cwta 22%.* Mae Dr Zed Sibanda, paediatregydd ymgynghorol yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn esbonio pam mae hyn yn bryder: “Bydd y brechlyn ffl iw chwistrell trwyn ar gyfer plant dwy i bedair oed yn dechrau dod i ben ynghanol Rhagfyr, felly dylai rhieni sydd heb drefnu i’w plant gael eu brechu eto weithredu yn syth.

Mae plant dwy, tair a phedair oed yn wynebu risg arbennig o ddatblygu cymhlethdodau difrifol ffl iw am nifer o resymau. Un ohonynt yw nad yw eu systemau imiwnedd wedi datblygu’n llawn eto, sy’n golygu na allant ymladd ffl iw cystal â phlant hŷn ac oedolion.” I’r rhan fwyaf o blant iach, mae ffl iw fel arfer yn golygu ychydig ddyddiau difl as gartref yn y gwely, ond dylai rhieni gofi o y gall ffl iw arwain weithiau at gymhlethdodau difrifol, yn enwedig felly i blant ifanc neu bobl a chanddynt broblemau iechyd hirdymor, fel asthma, ac i grwpiau felly gall beryglu eu bywydau.

Fel yr esbonia Dr Sibanda: “Nid yw plant ifanc yn gallu deall ac esbonio os ydynt yn dechrau cael symptomau tebyg i ffl iw – sy’n golygu efallai na wneir diagnosis ffl iw tan yn gymharol hwyr o gymharu ag oedolyn fyddai’n gallu asesu eu hiechyd eu hunain yn rhwyddach. “Golyga hynny fod y plentyn yn fwy tebygol o ddatblygu cymhlethdodau posib ac o ddioddef yn ddiangen. Ond gellir rhwystro hyn oll trwy un daith syml at y meddyg teulu i gael y brechiad chwistrell trwyn.”

Mae Dr Richard Roberts, Pennaeth Rhaglen Heintiau y Gellir eu Hatal trwy Frechlyn yn Iechyd Cyhoeddus Cymru, hefyd yn annog pob rhiant i fynd â’u plant dwy i bedair oed at y meddyg teulu cyn gynted â phosib: “Cynigir y brechiad ar ffurf chwistrell trwyn ar gyfer y rhan fwyaf o blant, sy’n golygu nad oes unrhyw bigiadau. Mae’n gyfl ym, syml ac yn gwbl ddi boen: “Hyd yn oed os yw trwyn plentyn yn rhedeg neu os yw’n tisian yn syth ar ôl cael y chwistrell, fe fyddant wedi’u diogelu o hyd.”

Hon yw’r fl wyddyn gyntaf i blant pedair oed gael eu cynnwys yn yr ymgyrch brechu rhag ffl iw dymhorol rad ac am ddim, wedi i blant dwy a thair oed gael eu cyfl wyno y llynedd. Mae hyn yn rhan o raglen fl ynyddol, a’r disgwyl ar ôl ei chyfl wyno’n llawn yw y bydd pob plentyn dwy i un ar bymtheg oed yn cael cynnig y brechlyn bob hydref. Mae hyn ar ben y grwpiau cymwys eraill fel pobl 65 oed a throsodd, pobl mewn grwpiau ‘risg’ o chwe mis ymlaen a chanddynt gyfl yrau iechyd hirdymor, a phob menyw feichiog.

Bob blwyddyn mae’r brechlyn rhag ffl iw yn cael ei newid er mwyn ymateb i unrhyw fathau newydd o’r fi rws ffl iw sy’n cylchredeg. Caiff fi rws y ffl iw ei wasgaru trwy ddiferion sy’n cael eu chwistrellu i’r awyr pan mae person sydd wedi’i heintio yn pesychu neu’n tisian. Mae cyswllt uniongyrchol â dwylo neu arwynebau a heintiwyd hefyd yn gallu gwasgaru’r haint. Gall ledu’n gyfl ym iawn, yn enwedig felly mewn cymunedau caeedig fel ysbytai, cartrefi preswyl ac, wrth gwrs, grwpiau chwarae.

Mae’r rhaglen brechiadau ffl iw fl ynyddol yn ceisio sicrhau bod pawb sydd ei angen yn cael amddiffyniad am ddim bob blwyddyn rhag y ffl iw. Y rheswm yw diogelu unigolion bregus a phobl sy’n wynebu’r risg mwyaf o ddioddef cymhlethdodau difrifol ffl iw. Bob blwyddyn, mae’r pigiad ffl iw ar gael yn rhad ac am ddim i’r grwpiau hyn trwy feddygon teulu a rhai fferyllfeydd cymunedol, ac mae’r rhan fwyaf o blant cymwys yn cael brechlyn chwistrell trwyn gan eu meddyg teulu neu yn yr ysgol os ydynt ym mlwyddyn 7.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Sport

Harrison Allen: Lawrenny go through to quarter finals

Published

on

LAWRENNY booked their place in the quarter finals of the Harrison Allen Bowl on Wednesday night (May 25) as they beat Burton by nine wickets.

Lawrenny won the toss and elected to field and they were able to bowl Burton out for just 93.

Burton lost James Davies early on as he was caught by Tom Cole off the bowling of Jamie Lewis.

Ryan Morton also claimed two wickets as Burton slipped to 58-3.

That brought Luke Hayman into the middle with brother Toby and the pair took the score to 67-3 after 13 overs.

Toby reached a score of 37 before heading back to the pavilion while Luke added 12.

Steve Lewis was in fine form for Lawrenny as he took five wickets to finish with 5-13 while Ryan Morton finished with 2-26.

There were also wickets from Jamie Lewis (1-14) and Finley Lewis (1-7).

In reply, Steve Lewis scored 23 before he was sent back. Harry Thomas finished unbeaten on 23 while Troy Purslowe was not out on 45.

It sets up a quarter final against the winners of the game between Hundleton and Cresselly.

Continue Reading

Sport

Llangwm edge past Tish to book Harrison Allen quarter final spot

Published

on

LLANGWM secured their place in the quarter finals of the Harrison Allen Bowl on Wednesday night (May 25) as they beat St Ishmaels by 4 runs.

Tish won the toss and chose to field and they restricted Llangwm to 146-9 in their 22 overs.

Noah Davies and Joe Kiff made a good start for the hosts as they shared 67 runs for the first wicket.

Kiff was the first man to go as he was caught by Ieuan Hawkins off the bowling of Brennan Devonald on a score of 27 that had included two fours and two sixes.

Soon after, Davies, who had hit one of each boundary in his score of 27, was also following Kiff back to the pavilion after being bowled by Jonathan Pawlett.

Pawlett also claimed the wicket of Will Beresford before Steven Mills departed on a score of 16 (1 four, 1 six) when he was caught and bowled by Devonald.

That left Llangwm on 107-4 but scores of 15 from Matthew Kiff and 16 not out from David Lewis saw them to their total.

For Tish, Pawlett finished with excellent figures of 4-41 while Devonald finished with 3-25.

Peter Bradshaw hit two early fours in his score of 12 but he was run out.

Karl Rhead and Andrew Palmer shared 42 runs for the second wicket as Palmer made his way to a score of 35.

Rhead was bowled by Steven Mills who then did the same to Brennan Devonald moments later.

Palmer had reached 42 with five fours and a six but when he was brilliantly caught by Luke Brock off the bowling of Mills, Tish had slipped to 77-4.

Phil Cockburn and Jonathan Pawlett then shared 23 runs for the fifth wicket as they looked to keep Tish in the game.

Pawlett hit a six but was then caught by Oliver Davies to give Mills his fourth wicket and figures of 4-28.

Cockburn and Andew Pawlett then shared 37 runs for the sixth wicket as they took the tie down to the final over of the game.

They scored 17 runs off the 20th over and 18 runs off the 21st over meaning they would need 11 off the final over to win it.

Cockburn took a run off the first to bring Pawlett on strike. After missing the third ball he went for a run that wasn’t there and keeper Beresford ran out Cockburn.

He had hit two fours and three sixes in his score of 39 from 30 balls.

Andrew Pawlett and Andrew Williams could only take five runs from the next five balls but it wasn’t enough for victory.

Pawlett finished unbeaten on a score of 20 from 11 balls with one four and two sixes.

Continue Reading

Education

Crymych Panthers hold Boccia competition

Published

on

CRYMYCH Panthers Boccia Club recently held their first in-house Boccia competition, with eight members competing in two categories: BC1&2 (participants with a physical impairment) and BC8 (participants with an intellectual impairment).

Games were played in a round robin style competition. The final of the BC1&2 between Racheal Bailey and James Pugh was a very close game with James winning by 3 points to 1. The BC 8 final was between Yvonne Berry and Dewi Evans. Dewi won by 10 points to nil, back on form as a former Welsh international Special Olympic team member.

The competition was sponsored by Andrew Scott Davies of Pembroke who took part in the 2021 CARTEN 100 bike to assist the club.

Andrew Scott Davies presenting the winners and runners up with their trophies. All participants received a certificate of attendance.

Continue Reading

News4 hours ago

Monkton: One person flown to Cardiff following incident

THERE was a large emergency services presence in Monkton last night (May 25). At around 7.30pm, emergency services were called...

Education8 hours ago

Top of the stops: Llangwm lollipop lady wins national award

LLANGWM school crossing patrol officer Lisa Brock has won a Road Safety Wales award for 25 years of dedication to...

News2 days ago

Pembroke Dock: Knife-point ATM robber Kieran Brumby jailed for five years

A MAN who robbed a woman at knifepoint has started a five-year prison sentence just one month after the attack....

Entertainment2 days ago

Fishguard Folk Festival is back ‘and happy to be home again’

AFTER two years absence the famous Fishguard Folk Festival is back and happy to be home again! From Friday 27...

Community2 days ago

Pembrokeshire young carers to capture their lives on camera

ACTION FOR CHILDREN and the Royal Photographic Society launch photography project challenging young carers to get creative and show what’s...

Health2 days ago

Childhood hepatitis outbreak – four more cases in Wales under investigation

Public Health Wales is investigating four more cases of acute hepatitis among children. Health officials have identified 17 cases in...

News2 days ago

Fake Wales Air Ambulance social media accounts used in bid to steal personal details

A CHARITY has issued a warning after fraudsters set up fake social media accounts in its name aimed at stealing...

Community3 days ago

Historic church set to close after more than 1400 years

A CHURCH that was founded by a pupil of St David, is closing after 1,439 years due to dwindling congregations....

Business5 days ago

Fantastic conversion of old double decker as hop-on-hop-off bus for Tenby

THE WILL be an exciting new bus on the streets of south Pembrokeshire from next month as First Cymru launch...

Health5 days ago

No monkeypox cases identified in Wales say public health officials

THE UK Health Security Agency (UKHSA) has detected 11 additional cases of monkeypox in England. The latest cases bring the...

Popular This Week