Connect with us
Advertisement
Advertisement

Sport

Rhaid Tai yn cael ei benderfynu yn lleol

Published

on

YouGov_logoMAE SWYDDOGION iechyd blaenllaw yng Nghymru wedi gwneud galwad frys ar rieni plant dwy, tair a phedair oed i drefnu fod eu plant yn cael eu brechu rhag ffl iw, gan mai un o bob pump yn unig o’r rhai sy’n gymwys sydd wedi cael eu brechu hyd yn hyn. Mae rhai rhieni’n credu nad yw ffl iw yn cael effaith ddifrifol ar eu plant. Fodd bynnag, mae ffi gyrau a gasglwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dangos, y llynedd, y cafodd cymaint o blant ag o oedolion eu derbyn i’r ysbyty ac unedau gofal dwys.

Cafodd cyfanswm o 42 o blant dan 15 oed eu derbyn i’r ysbyty yng Nghymru dros y gaeaf y llynedd, ac roedd chwech ohonynt wedi gorfod cael gofal dwys. Ar gyfer unigolion 15 oed a throsodd cafodd 42 eu derbyn ac roedd angen gofal dwys ar chwech ohonynt. Dros y gaeaf y llynedd lefelau isel yn unig o ffl iw fu’n cylchredeg yn y gymuned. Mae rhaglen imiwneiddio rhag ffl iw eleni yn cynnig chwistrell trwyn syml i ddiogelu plant ifanc ond nid yw ond yn effeithiol cyn i’r salwch daro. Mae’r brechlyn rhad ac am ddim ar gael gan eich meddyg teulu ar hyn o bryd, ond mae dyddiad dod i ben yr holl stoc ar ddechrau Ionawr – sy’n golygu fod amser yn mynd yn brin i ddiogelu eich plentyn.

Yn ôl yr ystadegau diweddaraf, dim ond un o bob pump o’r 97,655 plentyn dwy, tair a phedair oed sy’n gymwys gafodd eu himiwneiddio hyd yn hyn yng Nghymru – cwta 22%.* Mae Dr Zed Sibanda, paediatregydd ymgynghorol yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn esbonio pam mae hyn yn bryder: “Bydd y brechlyn ffl iw chwistrell trwyn ar gyfer plant dwy i bedair oed yn dechrau dod i ben ynghanol Rhagfyr, felly dylai rhieni sydd heb drefnu i’w plant gael eu brechu eto weithredu yn syth.

Mae plant dwy, tair a phedair oed yn wynebu risg arbennig o ddatblygu cymhlethdodau difrifol ffl iw am nifer o resymau. Un ohonynt yw nad yw eu systemau imiwnedd wedi datblygu’n llawn eto, sy’n golygu na allant ymladd ffl iw cystal â phlant hŷn ac oedolion.” I’r rhan fwyaf o blant iach, mae ffl iw fel arfer yn golygu ychydig ddyddiau difl as gartref yn y gwely, ond dylai rhieni gofi o y gall ffl iw arwain weithiau at gymhlethdodau difrifol, yn enwedig felly i blant ifanc neu bobl a chanddynt broblemau iechyd hirdymor, fel asthma, ac i grwpiau felly gall beryglu eu bywydau.

Fel yr esbonia Dr Sibanda: “Nid yw plant ifanc yn gallu deall ac esbonio os ydynt yn dechrau cael symptomau tebyg i ffl iw – sy’n golygu efallai na wneir diagnosis ffl iw tan yn gymharol hwyr o gymharu ag oedolyn fyddai’n gallu asesu eu hiechyd eu hunain yn rhwyddach. “Golyga hynny fod y plentyn yn fwy tebygol o ddatblygu cymhlethdodau posib ac o ddioddef yn ddiangen. Ond gellir rhwystro hyn oll trwy un daith syml at y meddyg teulu i gael y brechiad chwistrell trwyn.”

Mae Dr Richard Roberts, Pennaeth Rhaglen Heintiau y Gellir eu Hatal trwy Frechlyn yn Iechyd Cyhoeddus Cymru, hefyd yn annog pob rhiant i fynd â’u plant dwy i bedair oed at y meddyg teulu cyn gynted â phosib: “Cynigir y brechiad ar ffurf chwistrell trwyn ar gyfer y rhan fwyaf o blant, sy’n golygu nad oes unrhyw bigiadau. Mae’n gyfl ym, syml ac yn gwbl ddi boen: “Hyd yn oed os yw trwyn plentyn yn rhedeg neu os yw’n tisian yn syth ar ôl cael y chwistrell, fe fyddant wedi’u diogelu o hyd.”

Hon yw’r fl wyddyn gyntaf i blant pedair oed gael eu cynnwys yn yr ymgyrch brechu rhag ffl iw dymhorol rad ac am ddim, wedi i blant dwy a thair oed gael eu cyfl wyno y llynedd. Mae hyn yn rhan o raglen fl ynyddol, a’r disgwyl ar ôl ei chyfl wyno’n llawn yw y bydd pob plentyn dwy i un ar bymtheg oed yn cael cynnig y brechlyn bob hydref. Mae hyn ar ben y grwpiau cymwys eraill fel pobl 65 oed a throsodd, pobl mewn grwpiau ‘risg’ o chwe mis ymlaen a chanddynt gyfl yrau iechyd hirdymor, a phob menyw feichiog.

Bob blwyddyn mae’r brechlyn rhag ffl iw yn cael ei newid er mwyn ymateb i unrhyw fathau newydd o’r fi rws ffl iw sy’n cylchredeg. Caiff fi rws y ffl iw ei wasgaru trwy ddiferion sy’n cael eu chwistrellu i’r awyr pan mae person sydd wedi’i heintio yn pesychu neu’n tisian. Mae cyswllt uniongyrchol â dwylo neu arwynebau a heintiwyd hefyd yn gallu gwasgaru’r haint. Gall ledu’n gyfl ym iawn, yn enwedig felly mewn cymunedau caeedig fel ysbytai, cartrefi preswyl ac, wrth gwrs, grwpiau chwarae.

Mae’r rhaglen brechiadau ffl iw fl ynyddol yn ceisio sicrhau bod pawb sydd ei angen yn cael amddiffyniad am ddim bob blwyddyn rhag y ffl iw. Y rheswm yw diogelu unigolion bregus a phobl sy’n wynebu’r risg mwyaf o ddioddef cymhlethdodau difrifol ffl iw. Bob blwyddyn, mae’r pigiad ffl iw ar gael yn rhad ac am ddim i’r grwpiau hyn trwy feddygon teulu a rhai fferyllfeydd cymunedol, ac mae’r rhan fwyaf o blant cymwys yn cael brechlyn chwistrell trwyn gan eu meddyg teulu neu yn yr ysgol os ydynt ym mlwyddyn 7.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Sport

Neyland Town council to meet cricket clubs’ Village Cup expenses

Published

on

NEYLAND TOWN COUNCIL has agreed to donate £250 to the town’s cricket club as they continue their National Village Cup campaign.

Neyland beat Cresselly in the Dyfed Area final earlier this month to progress to the last 32 of the competition.

This Sunday (Jun 20), they travel to the West Midlands to take on Milford Hall and the town’s mayor has agreed to meet their expenses.

If Neyland can continue their journey in the Village Cup a final at ‘the home of cricket’, Lords awaits in September.

Mayor Simon Hancock said: “As Mayor, in consultation with the clerk, we have agreed to make a donation of £250 to Neyland Cricket Club to help meet their expenses in travelling to Stafford in the West Midlands on Sunday.

“They are down to the final 32 teams left in the Voneus Village Cup originally drawing 350 teams from England, Scotland and Wales.

“The Neyland Cricket team have achieved astonishing success over recent years and Neyland Town Council want to assist them in reaching Lords, ‘the home of cricket’ in September. Good luck for Sunday’s fixture.”

Continue Reading

Sport

Crymych cricket club face folding if players don’t come forward

Published

on

CRYMYCH Cricket Club has launched an appeal for new players to join the club as it looks to fulfil its fixtures.

The club, founded 40 years ago, plays in Division 4 of the Pembroke County Cricket Club league but has seen several players unable to commit to playing due to family or other reasons.

They also play games in the Ken Morris Cup and in the Tivy Valley League during weekdays.

On their social media, the club has warned that they face folding if they are unable to find new players.

Crymych’s latest fixture on Saturday, June 12, had to be cancelled because they were unable to raise a team.

It meant that there opponents, Llechryd Seconds, were awarded the 20 points as Crymych were unable to fulfil the fixture.

This Saturday (Jun 19), Crymych are scheduled to visit Whitland seconds and the following week (Jun 26) they are scheduled to face Carew thirds on home soil.

Continue Reading

Sport

Cresselly see off Pembroke Dock to reach Alec Colley quarters

Published

on

CRESSELLY booked their place in the quarter finals of the Alec Colley Cup on Wednesday night (Jun 16) as they beat Pembroke Dock.

The Dock won the toss and elected to field but they saw the home side reach 183-5 in their 20 overs.

Scott Arthur and Mike Venables shared 62 runs for the opening wicket as they batted well together.

Bowyn Clark made the breakthrough for the Dock as he bowled Arthur who had hit a four and two sixes in his score of 26.

Soon after, Rhys Daley trapped Julian Arthur leg before wicket and he also bowled Venables on a score of 32 (three fours, one six) to leave the hosts on 72-3.

However, Simon Cole and Damian Arthur shared an excellent fourth wicket stand worth 101 runs.

Arthur his six fours and a six in his score of 43 from 28 balls but he was caught by Chris Owen off the bowling of John Camani.

Simon Cole hit ten fours in a score of 66 from 40 balls as Cresselly set the Dock an imposing target.

Needing 184 to win, the Dock lost Rhys Daley early on when he was bowled by Morgan Lewis.

Archie Hillier-Wood and Anton John shared 30 runs for the second wicket but it was Lewis again who made the breakthrough as he had John caught by Josh Lewis.

Hillier-Wood and Peter Kingdom shared another 30 runs for the third wicket before Josh Lewis had Kingdom caught by Julian Arthur.

Matthew Lewis then trapped Hillier-Wood leg before on a score of 30 to reduce the Dock to 73-4.

Corey Lewis bowled John Camani before Simon Cole bowled Adam Phillips on a score of 18.

The Dock’s score had been helped along by 25 extras but time began to run out for them and Corey Lewis picked up his second wicket late on to reduce the Dock on 116-7.

It meant that Cresselly picked up the win by 67 runs.

Elsewhere, Herbrandston booked their place in the quarter finals as they beat Llechryd.

Llechryd scored 100-9 in their innings before Herbie passed their target with only two wickets down.

The nights’ other match saw Saundersfoot take on Stackpole.

Stackpole reached a score of 85-7 in their innings before Saundersfoot eased to a 10-wicket win.

Continue Reading
News14 hours ago

Reminder from Pembrokeshire Coast National Park to pre-book for attractions

MEMBERS of the public are being reminded to pre-book their entry tickets before visiting two popular National Park Authority-run attractions....

News15 hours ago

Haverfordwest and Cardigan high streets listed as among the ten worst in Britain

TWO west Wales high streets have been listed in a UK wide report detailing Britain’s worst high streets. In the...

News3 days ago

Lifeboats and chopper in major air sea rescue off the coast of Tenby

TWO RNLI lifeboats from both Tenby and Angle stations have been launched to assist a coastguard helicopter which has been...

News4 days ago

Organisers urged to read guidance on holding Covid-aware events

ORGANISERS planning to hold events in Pembrokeshire are being urged to read guidance published by the Welsh Government. The Welsh...

News4 days ago

Four men arrested as armed police swoop on Hubberston address

ARMED police and specialist dog handlers swooped on an address in Hubberston, Milford Haven on Wednesday night (Jun 16). The...

News5 days ago

Heatherton expansion approved

• Committee overturns officers’ objections • Economic benefits outweigh other impacts • Conditions must not delay development THE COUNCIL’s Planning...

News5 days ago

Milford Haven: Christmas cosmetics thief caged

A MIDLANDS shop lifter caught stealing £2200 worth of cosmetics and skin care products from Boots in Milford Haven just...

News6 days ago

Major blaze destroys well known Tenby chip shop

EMERGENCY services have sealed off part of Tenby following a major fire at a chip shop. Fire fighters rushed to...

News6 days ago

Tributes from family for ‘beautiful’ Ella Smith following fatal road accident

POLICE investigating Sunday’s fatal road traffic accident have confirmed that the person who sadly died has been formally identified as...

News7 days ago

Public urged to have say on second homes and empty properties policies

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL has begun a consultation exercise on the authority’s policies relating to second homes and long term empty...

Popular This Week