Connect with us
Advertisement
Advertisement

Sport

Rhaid Tai yn cael ei benderfynu yn lleol

Published

on

YouGov_logoMAE SWYDDOGION iechyd blaenllaw yng Nghymru wedi gwneud galwad frys ar rieni plant dwy, tair a phedair oed i drefnu fod eu plant yn cael eu brechu rhag ffl iw, gan mai un o bob pump yn unig o’r rhai sy’n gymwys sydd wedi cael eu brechu hyd yn hyn. Mae rhai rhieni’n credu nad yw ffl iw yn cael effaith ddifrifol ar eu plant. Fodd bynnag, mae ffi gyrau a gasglwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dangos, y llynedd, y cafodd cymaint o blant ag o oedolion eu derbyn i’r ysbyty ac unedau gofal dwys.

Cafodd cyfanswm o 42 o blant dan 15 oed eu derbyn i’r ysbyty yng Nghymru dros y gaeaf y llynedd, ac roedd chwech ohonynt wedi gorfod cael gofal dwys. Ar gyfer unigolion 15 oed a throsodd cafodd 42 eu derbyn ac roedd angen gofal dwys ar chwech ohonynt. Dros y gaeaf y llynedd lefelau isel yn unig o ffl iw fu’n cylchredeg yn y gymuned. Mae rhaglen imiwneiddio rhag ffl iw eleni yn cynnig chwistrell trwyn syml i ddiogelu plant ifanc ond nid yw ond yn effeithiol cyn i’r salwch daro. Mae’r brechlyn rhad ac am ddim ar gael gan eich meddyg teulu ar hyn o bryd, ond mae dyddiad dod i ben yr holl stoc ar ddechrau Ionawr – sy’n golygu fod amser yn mynd yn brin i ddiogelu eich plentyn.

Yn ôl yr ystadegau diweddaraf, dim ond un o bob pump o’r 97,655 plentyn dwy, tair a phedair oed sy’n gymwys gafodd eu himiwneiddio hyd yn hyn yng Nghymru – cwta 22%.* Mae Dr Zed Sibanda, paediatregydd ymgynghorol yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn esbonio pam mae hyn yn bryder: “Bydd y brechlyn ffl iw chwistrell trwyn ar gyfer plant dwy i bedair oed yn dechrau dod i ben ynghanol Rhagfyr, felly dylai rhieni sydd heb drefnu i’w plant gael eu brechu eto weithredu yn syth.

Mae plant dwy, tair a phedair oed yn wynebu risg arbennig o ddatblygu cymhlethdodau difrifol ffl iw am nifer o resymau. Un ohonynt yw nad yw eu systemau imiwnedd wedi datblygu’n llawn eto, sy’n golygu na allant ymladd ffl iw cystal â phlant hŷn ac oedolion.” I’r rhan fwyaf o blant iach, mae ffl iw fel arfer yn golygu ychydig ddyddiau difl as gartref yn y gwely, ond dylai rhieni gofi o y gall ffl iw arwain weithiau at gymhlethdodau difrifol, yn enwedig felly i blant ifanc neu bobl a chanddynt broblemau iechyd hirdymor, fel asthma, ac i grwpiau felly gall beryglu eu bywydau.

Fel yr esbonia Dr Sibanda: “Nid yw plant ifanc yn gallu deall ac esbonio os ydynt yn dechrau cael symptomau tebyg i ffl iw – sy’n golygu efallai na wneir diagnosis ffl iw tan yn gymharol hwyr o gymharu ag oedolyn fyddai’n gallu asesu eu hiechyd eu hunain yn rhwyddach. “Golyga hynny fod y plentyn yn fwy tebygol o ddatblygu cymhlethdodau posib ac o ddioddef yn ddiangen. Ond gellir rhwystro hyn oll trwy un daith syml at y meddyg teulu i gael y brechiad chwistrell trwyn.”

Mae Dr Richard Roberts, Pennaeth Rhaglen Heintiau y Gellir eu Hatal trwy Frechlyn yn Iechyd Cyhoeddus Cymru, hefyd yn annog pob rhiant i fynd â’u plant dwy i bedair oed at y meddyg teulu cyn gynted â phosib: “Cynigir y brechiad ar ffurf chwistrell trwyn ar gyfer y rhan fwyaf o blant, sy’n golygu nad oes unrhyw bigiadau. Mae’n gyfl ym, syml ac yn gwbl ddi boen: “Hyd yn oed os yw trwyn plentyn yn rhedeg neu os yw’n tisian yn syth ar ôl cael y chwistrell, fe fyddant wedi’u diogelu o hyd.”

Hon yw’r fl wyddyn gyntaf i blant pedair oed gael eu cynnwys yn yr ymgyrch brechu rhag ffl iw dymhorol rad ac am ddim, wedi i blant dwy a thair oed gael eu cyfl wyno y llynedd. Mae hyn yn rhan o raglen fl ynyddol, a’r disgwyl ar ôl ei chyfl wyno’n llawn yw y bydd pob plentyn dwy i un ar bymtheg oed yn cael cynnig y brechlyn bob hydref. Mae hyn ar ben y grwpiau cymwys eraill fel pobl 65 oed a throsodd, pobl mewn grwpiau ‘risg’ o chwe mis ymlaen a chanddynt gyfl yrau iechyd hirdymor, a phob menyw feichiog.

Bob blwyddyn mae’r brechlyn rhag ffl iw yn cael ei newid er mwyn ymateb i unrhyw fathau newydd o’r fi rws ffl iw sy’n cylchredeg. Caiff fi rws y ffl iw ei wasgaru trwy ddiferion sy’n cael eu chwistrellu i’r awyr pan mae person sydd wedi’i heintio yn pesychu neu’n tisian. Mae cyswllt uniongyrchol â dwylo neu arwynebau a heintiwyd hefyd yn gallu gwasgaru’r haint. Gall ledu’n gyfl ym iawn, yn enwedig felly mewn cymunedau caeedig fel ysbytai, cartrefi preswyl ac, wrth gwrs, grwpiau chwarae.

Mae’r rhaglen brechiadau ffl iw fl ynyddol yn ceisio sicrhau bod pawb sydd ei angen yn cael amddiffyniad am ddim bob blwyddyn rhag y ffl iw. Y rheswm yw diogelu unigolion bregus a phobl sy’n wynebu’r risg mwyaf o ddioddef cymhlethdodau difrifol ffl iw. Bob blwyddyn, mae’r pigiad ffl iw ar gael yn rhad ac am ddim i’r grwpiau hyn trwy feddygon teulu a rhai fferyllfeydd cymunedol, ac mae’r rhan fwyaf o blant cymwys yn cael brechlyn chwistrell trwyn gan eu meddyg teulu neu yn yr ysgol os ydynt ym mlwyddyn 7.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Sport

Signed Wales shirts gifted to RNLI go up for auction

Published

on

FOLLOWING a winning start to the Six Nations Tournament, the Welsh Rugby Union (WRU) have scored a winning try for the RNLI, gifting six signed rugby shirts to help save lives at sea.

Each rugby shirt has been signed by the full WRU squad and are accompanied by a certificate of authentication – a winning prize for any Welsh rugby fan.

To avoid a ruck for the WRU shirts the charity has placed all six signed shirts on an online auction, ensuring a fair game for all who wish to win the golden prize. The auction will be live until Wednesday, March 31, which allows plenty of time for supporters to bid for the team in red.

Each signed shirt includes Wales Captain, Mumbles RNLI supporter and the most capped international player of all time Alun Wyn Jones; as well as Louis Rees-Zammit, the Man of the Match in the nail-biting Scotland v Wales game.

Nick Evans, RNLI Fundraising and Partnership Lead said: ‘On behalf of the charity I would like to say a big thank you to the Welsh Rugby Union for donating these fantastic prizes to the RNLI. RNLI volunteers are on call 24-7 and are often called away from important events such as family celebrations – or international rugby tournaments – to respond to the pager if someone is in trouble at sea.

‘Like all charities, 2020 was a challenging year for the RNLI when all traditional fundraising had to stop – all our shops were closed, there were no collections and all events had to be cancelled. This is why we at the RNLI are so grateful to all the team at WRU for their ongoing support. The auction is now live and we would like to encourage all Wales rugby supporters to throw the RNLI a lifeline and place their bid for the winning prize.’

To place a bid or find out more about the charity auction please visit https://www.jumblebee.co.uk/rnliwru.

Continue Reading

Sport

Five subs to be allowed for JD Cymru Premier clubs

Published

on

THE FAW’s National Leagues Board has confirmed that JD Cymru Premier clubs will be permitted to make five substitutions in matches, in accordance with the Laws of the Game, until the end of the 2020-21 top-flight season.

FIFA extended the use of the rule, which was first introduced following the COVID-19 outbreak, citing “player welfare” as part of the reason for the temporary amendment to Law 3 of the Laws of the Game.

FIFA stated that “Some competitions which resumed in 2020 may have a shorter-than-usual recovery/preparation period before the start of their next season.”

“For many competitions, the 2020/21 season will involve matches being played in a condensed period due to a delayed start and the inability to end later than usual because of major international tournaments.”

With the JD Cymru Premier set to restart on March 2, the National Leagues Board has approved the use of the rule in the JD Cymru Premier until the end of the current campaign.

Continue Reading

Sport

Haverfordwest County’s remaining phase 1 fixtures released

Published

on

HAVERFORDWEST County will return to action on Saturday, March 6, with a home game against Cardiff Met University.

The JD Cymru Premier has been granted elite status by the National Sports Group once again and the FAW has announced the rescheduled fixtures.

The first fixture upon the return will see Newtown AFC host Penybont on Tuesday, March 2, 2021 live on Facebook via Sgorio’s platforms.

Bala Town travel to The New Saints on Sgorio on March 6, 2021 with a 5pm kick off.

This will be followed by a full host of fixtures on Saturday, March 6, 2021.

The new calendar sees clubs play their final six matches of Phase One, which is now due to be completed on April 4, 2021.

Haverfordwest County’s remaining fixtures for phase 1 are listed below.

March 6 – 14:30

Haverfordwest County FC v Cardiff Met University FC

March 9 – 19:45

Aberystwyth Town FC v Haverfordwest County FC

March 13 – 14:30

Haverfordwest County FC v The New Saints FC

March 20 – 14:30

Connah’s Quay Nomads FC v Haverfordwest County FC

March 27 – 14:30

Newtown AFC v Haverfordwest County FC

April 2 – 17:00

Penybont FC v Haverfordwest County FC

Continue Reading
News17 hours ago

Covid-19 vaccination venues and timeline announced for everyone locally over 50

EVERY person in JCVI priority groups 5 to 9 will be offered a COVID-19 vaccination by 18 April, Hywel Dda...

News1 day ago

Cyclist killed on A40 was serving police officer, force confirms

A CYCLIST who died after a crash with a van on the A40 in Carmarthenshire was a serving police officer...

News2 days ago

Police at scene of RTC – officers seeking witnesses

POLICE in Milford Haven are making door to door enquiries in the Great North Road area following an accident involving...

News2 days ago

Postmaster and politicians welcome Goodwick cash machine U-turn

GOODWICK post office will now be keeping its ATM, after a U-turn by Post Office Ltd. The machine was due...

News2 days ago

Judith Rhead murder: Police appeal to public for information

DYFED-POWYS POLICE can confirm it is appealing for information after the death of a 68-year-old woman from Pembroke Dock. Judith...

News3 days ago

Dale Morgan charged with murder of Judith Rhead, police confirm

DYFED POWYS POLICE have charged a man in connection with the alleged murder of 68 year old Judith Rhead who...

News4 days ago

Police investigate alleged rape of a child

DYFED-POWYS POLICE have confirmed that a 28-year-old man has been arrested on suspicion of raping a child in the south...

News5 days ago

Police confirm murder investigation underway following Judith Rhead’s death

THE POLICE have confirmed that the death of a woman, who died in Pembroke Dock on Saturday, is being treated...

News6 days ago

Deaths could be linked to salmonella in SFC chicken’s boneless buckets

THE FOOD STANDARDS AGENCY has issued an urgent warning about a chicken product sold in food stores across Wales. The...

News6 days ago

Pembroke Dock death being treated as suspicious, police confirm

POLICE  in Pembroke Dock are continuing to investigate the death of a woman in Market Street. A spokesman from Dyfed-Powys...

Popular This Week