Connect with us
Advertisement
Advertisement

News

Gofal iechyd dwyieithog canmol

Published

on

Lisa Gostling

Lisa Gostling

MAE BWRDD IECHYD PRIFYSGOL HYWEL DDA wedi cyhoeddi’r tri sydd wedi cyrraedd rownd derfynol category ‘Darparu Gofal Iechyd Dwyieithog’ yng ngwobrau staff Gorau Iechyd eleni. Mae’r Bwrdd Iechyd Prifysgol yn trefnu gwobrau Gorau Iechyd bob blwyddyn er mwyn cydnabod a gwobrwyo cyraeddiadau anhygoel ein staff a’n gwirfoddolwyr, y mae llawer ohonynt yn mynd y tu hwnt i’r disgwyl yn eu gwaith er lles ein cleifi on a defnyddwyr gwasanaethau. Eleni, cafwyd 100 enwebiad o bob rhan o Geredigion, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin.

Caiff yr enillwyr eu cyhoeddi mewn seremoni wobrwyo Gorau Iechyd, a noddir gan Health Shield ym Mharc y Scarlets, Llanelli, nos Wener 16 Ionawr. Dywed Lisa Gostling, Cyfarwyddwr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol: “Mae’r enwebiadau hyn yn adlewyrchu rhai o’r gofal o’r safon uchel mae llawer o’n staff a’n gwirfoddolwyr yn ei roi i gleifi on, ac mae’n tynnu sylw at ymdrechion a chyfl awniadau arbennig y tu hwnt i’w gwaith o ddydd-i-ddydd.” Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn ymrwymedig i hyrwyddo’r defnydd o’r iaith Gymraeg ymhlith cleifi on a staff. Mae’r categori ‘Darparu Gofal Iechyd Dwyieithog’ yn ceisio cydnabod staff Hywel Dda sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol mewn darparu gofal iechyd yn newis iaith y claf.

Sef DVD dwyieithog i’w ddefnyddio mewn ysgolion cynradd ac uwchradd sy’n adnodd i addysgwyr iechyd sy’n eu galluogi i addysgu pobl ifanc am les emosiynol a materion iechyd meddwl yn y Gymraeg neu’r Saesneg. Datblygwyd yr adnodd arloesol hwn gan Wasanaeth Iechyd Meddwl Arbenigol Plant a Phobl Ifanc ac mae’n unigryw i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Mae athrawon a disgyblion yn dweud ei fod yn adnodd da sy’n hawdd i’w ddefnyddio, a bod y natur ryngweithiol yn ei wneud yn ddeniadol. Angela Jones, Ymwelydd Iechyd am ei hymdrechion i hyrwyddo’r defnydd o’r iaith Gymraeg yn y gwaith.

Mae wedi lansio grwp babi a rhiant dwyieithog llwyddiannus yn Hwlffordd sy’n mynd o nerth i nerth. Yn ogystal daeth Angela i’r brig yng ngwobrau Twf Shwmae yn ddiweddar am ei gwaith, sy’n dangos ei hymrwymiad i ddarparu gofal iechyd dwyieithog. Y Tîm Orthopedig Adferiad Gwell ar ôl Llawdriniaeth (ERAS) yn Ysbyty Tywysog Philip am gynhyrchu llyfrynnau gwybodaeth cleifi on a phosteri dwyieithog ar gyfer cleifi on amnewid clun a phenglin.

Mae’r tîm yn gweld bod creu amgylchedd dwyieithog yn tawelu meddwl cleifi on am fod eu dewis iaith yn cael ei werthfawrogi, sy’n helpu cleifi on i ddeall eu gofal tra yn yr ysbyty a’u hadferiad ar ôl llawdriniaeth. Mae staff Cymraeg o fewn y tîm wrth law i gyfathrebu â chleifi on iaith Gymraeg, ac mae adborth cleifi on a’u teuluoedd yn gadarnhaol. Dywed Jonathan Burton, Prif Weithredwr Health Shield: “Mae cael eich cydnabod am wneud gwaith arbennig yn gyrhaeddiad mawr mewnunrhyw broffesiwn, ond mae hyn yn fwy arbennig gyda Gwobrau Staff Gorau Iechyd Hywel Dda. Ar ran pob un ohonom yma yn Health Shield hoffwn longyfarch pawb sydd wedi cyrraedd y rhestr fer. “Hoffem ddymuno pob lwc i bawb yn y gwobrau, a da iawn am gyrraedd y cam hwn. Rydych yn haeddu cydnabyddiaeth gan eich bod chi’n aml yn mynd y tu hwnt i’r galw.”

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News

Permit applications open for Tenby pedestrianisation scheme

Published

on

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL is now accepting applications for vehicle access during this year’s Pedestrianisation of Tenby.

The scheme, which is due to start on Monday, July 5 and conclude on Friday, September 10, will again see the walled town divided into three ‘zones’, each having varying degrees of vehicle access.

Whilst all necessary plans are being put in place for it to start and finish on the above dates, the scheme will remain under constant review in light of Government guidance relating to Covid-19, and the Council will provide any updates as necessary.

Possession of an ‘access permit’ does not provide any exemption from Government restrictions, and any regulations relating to travel and the occupation of holiday accommodation or second homes must be observed at all times.

Following the success of last year, the permit application process will continue online, with paper application forms and guidance notes no longer being delivered to residents and businesses.

The application form and guidance notes are available from pembrokeshire.gov.uk/tenby-pedestrianisation

Residents and business within Tenby are encouraged to complete the application process as soon as possible, to ensure that there is sufficient time for the application to be processed.

Permits will be issued approximately 7-10 days prior to the start of the scheme.

For enquiries, e-mail tenby.pedestrian@pembrokeshire.gov.uk

Continue Reading

News

Join the Dyfed-Powys Police and Crime Panel as an independent member

Published

on

THE Dyfed Powys Police and Crime Panel is looking for two members to join them in their work to support and challenge the Dyfed Powys Police and Crime Commissioner.

The Panel is made of up of members nominated by Carmarthenshire, Ceredigion, Pembrokeshire and Powys county councils along with at least two independent members.

Opportunities have now arisen for two independent members to join the Panel and carry out key statutory roles that will support the Commissioner exercise his role effectively.

Members will be expected to attend and take part in regular meetings and take part in decision making, creating reports and making recommendations to the Commissioner.

They will review the Commissioner’s annual draft Police and Crime Plan and annual draft budget, review and scrutinise his decisions and actions, and if necessary review the proposed appointment or removal of the Chief Constable and other senior police force appointments.

Applicants will need to demonstrate that they can take a balanced and objective approach in supporting the Panel and the Commissioner, make strategic and well-informed decisions, and interpret and question financial, statistical and performance related information.

They will also need to be able to act as a ‘critical friend’, challenging views or proposals for change constructively.

Applications close on May 31, and appointments to the Panel will be made until October 31, 2024. 

For further information, visit www.dppoliceandcrimepanel.wales

Continue Reading

News

Successful Fire Service and Health Board partnership to enhance COVID-19 vaccine roll out comes to end

Published

on

TUESDAY 11 May 2021 marked the end of a hugely successful partnership between Mid and West Wales Fire and Rescue Service and Hywel Dda University Health Board, initiated to enhance the roll out of the COVID-19 vaccine to the communities of Carmarthenshire, Ceredigion and Pembrokeshire.

Since February, Community Safety Staff from Mid and West Wales Fire and Rescue Service have transported 125 passengers over 9450 miles to ensure they were able to receive their COVID-19 vaccination.

Chris Davies, Chief Fire Officer for Mid and West Wales Fire and Rescue Service said: “Recognising the configuration of our Service, the areas we cover and indeed the people we employee, this seemed an ideal opportunity for us to widen our response to the pandemic and support our partners in safeguarding our communities.

“Whilst we already collaborate with the Welsh Ambulance Service Trust, this opportunity enabled us to expand our assistance further within the health arena. This partnership with Hywel Dda University Health Board was the first of its kind for Fire and Rescue Services in Wales and paved the way for a number of similar partnerships for us and the other Fire and Rescue Services in Wales.

“I am extremely proud of our staff who have participated in this collaboration and have made a huge difference to the lives of so many people. Their contribution has without doubt had a positive impact on our response to this global pandemic”.

Mydrian Harries, Corporate Head of Prevention and Protection for Mid and West Wales Fire and Rescue Service, coordinated the Service’s response to this call for assistance.

“Our communities are at the heart of our core business. Knowing we were in a position to make an impact, we put in place a robust solution in record time, to not only ensure the safety and wellbeing of our staff, but to also safeguard those who were eligible for the COVID-19 vaccination, but may have had barriers preventing them from attending their appointments.

“Using this partnership as template within which we could expand, we have since been able to offer our assistance to other Health Boards across the Service area. Indeed, a group of 10 vaccine heroes from our Service have joined Powys Teaching Health Board’s vaccination team, playing their part in distributing vaccines at mass vaccination sites in Newtown and Builth Wells. This is another fantastic example of how working together has been vital in our ongoing response to the COVID-19 pandemic.”

Continue Reading
News13 hours ago

Permit applications open for Tenby pedestrianisation scheme

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL is now accepting applications for vehicle access during this year’s Pedestrianisation of Tenby. The scheme, which is...

News2 days ago

Public engagement exercise over new hospital between St Clears and Narberth

HYWEL DDA is asking the people of Pembrokeshire to help it further shape and deliver future services by taking part...

News3 days ago

Police looking for a couple with a dog after teenage girl bitten in Haverfordwest

POLICE hunting for the owners of a ‘pitbull’ type dog which bit a teenage girl in Haverfordwest last month. Dyfed-Powys...

Business3 days ago

An experimental nuclear fusion reactor could be built in Pembrokeshire

PEMBROKESHIRE could be the location of an experimental nuclear fusion reactor, which could produce abundent clean energy, if the council...

News4 days ago

Graffiti damages area of scientific and historical interest in Pembrokeshire

GRAFFITI painted on stones of historical and environmental importance at Pembrokeshire Coast National Park has caused environmental damage that could...

News5 days ago

Plaid’s Dafydd Llywelyn re-elected as Police and Crime Commissioner

THE NEW Police and Crime Commissioner for the Dyfed Powys Area has been announced. Incumbent, Dafydd Llywelyn, of Plaid Cymru...

News6 days ago

Mark Drakeford says: ‘Thank you Wales for going red’

LABOUR is staying in power in Wales after matching its best-ever Senedd election result. It won exactly half of the...

News7 days ago

Conservatives hold on to Carmarthen West and South Pembrokeshire seat

THE CONSERVATIVES have held on to their Carmarthen West and South Pembrokeshire seat despite Labour closing the gap. Sam Kurtz...

News7 days ago

Paul Davies re-elected as Conservatives hold Preseli Pembrokeshire

PAUL DAVIES has been re-elected to represent the Preseli Pembrokeshire constituency. He won with 12,295 votes, while there were 10,895...

News7 days ago

Dyfed-Powys Police criticised for failing to record thousands of crimes

A SHOCKING new report says that Dyfed-Powys Police failed to record thousands of crimes, despite being told to improve two-and-a-half...

Popular This Week