Connect with us
Advertisement
Advertisement

Farming

UAC yn rhoi’r pwyslais ar y diwydiant llaeth cyn Sioe Laeth Cymru

Published

on

(Chwith i’r dde): Michael Eavis, Francisca Harris a Swyddog Gweithredol UAC Sir Gaerfyrddin David Waters yn mwynhau’r ymweliad fferm

(Chwith i’r dde): Michael Eavis, Francisca Harris a Swyddog Gweithredol UAC Sir Gaerfyrddin David Waters yn mwynhau’r ymweliad fferm

Diwrnod cyn Sioe Laeth Cymru (Llun Hydref 24) bu sylw Undeb Amaethwyr Cymru ar y diwydiant llaeth yn ystod ymweliad fferm sy’n gartref i Daioni Organic.

Roedd nifer fawr o aelodau a swyddogion yr Undeb yn bresennol ar fferm Ffosyficer, Boncath, Sir Benfro yn ogystal â Mr Michael Eavis o fferm Worthy, sy’n fwy adnabyddus fel sylfaenydd a threfnydd Gŵyl Glastonbury.

Mae Laurence wedi bod yn ffermwr llaeth ers dros 40 o flynyddoedd, ac ef sy’n gyfrifol am lwyddiant ysgubol Daioni.

Ers cymryd awenau fferm Ffosyficer wrth ei dad ym 1970, yn ogystal â bod wrth wraidd y busnes Daioni, mae Laurence wedi ymestyn y fferm deuluol o 150 erw i ymhell dros 3,000 erw o dir ffrwythlon.

Newidiodd y fferm i gynhyrchu’n organig ym 1999 ac ers hynny, mae Laurence a’r tîm wedi cynyddu’r cynnyrch llaeth a arweiniodd at lansio’r brand Daioni a chyfres o gynhyrchion sy’n cael eu gwerthu yn rhyngwladol.

Yn 2008, cafodd llaeth blas Daioni ei allforio dramor am y tro cyntaf a bellach yn cael ei werthu mewn allfeydd ar draws y byd yn ogystal siopau bach a phrif archfarchnadoedd y DU.

Hefyd, yn 2012, Daioni oedd y cwmni llaeth Prydeinig cyntaf i ennill statws organig yn Tsieina ac yn 2014 agorwyd swyddfa yn Hong Kong i ganolbwyntio ar werthiant Pasiffig Asia. Bellach mae allforion yn gyfrifol am 15% o drosiant y busnes.

Y teulu Harris sy’n berchen y busnes teuluol yn gyfan gwbl bellach ac yn cyflogi oddeutu ugain o bobl leol ac mae’n parhau i fynd o nerth i nerth.

Enillodd Mr Harris wobr gwasanaeth neilltuol i ddiwydiant llaeth Cymreig UAC/HSBC llynedd, ac wrth siarad yn yr ymweliad fferm, dywedodd: “Rydym i gyd yn hynod o falch cael croesawu Michael Eavis i Ffosyficer. Dyma unigolyn sydd wedi cynyddu’r fferm laeth, a medrwn ni gyd ddysgu o’i frwdfrydedd a’i rhagwelediad yn denu’r rhai sy’n byw yn y trefi i hyfrydwch Fferm Worthy. Mae’n hollbwysig ceisio rhoi’r bobl hyn ar ben y ffordd ynghylch y materion sy’n wynebu ffermwyr llaeth ar hyn o bryd.”

Dywedodd Dirprwy Lywydd UAC Brian Thomas wrth y rhai oedd yn bresennol bod “Ein diwydiant llaeth wedi dioddef yn ofnadwy oherwydd prisiau isel dros y blynyddoedd diwethaf. Mae nifer o gynhyrchwyr wedi gweld y siec laeth yn haneru ac yn gorfod delio gyda chytundebau annheg. Y gwirionedd yw bydd ein cynhyrchwyr llaeth yn gorfod delio gyda phrisiau anwadal yn y dyfodol.

“Tra bod yna ychydig o gynnydd ym mhrisiau wedi digwydd dros y misoedd diwethaf, ac mae’n rhaid croesawu’r rhain, ni fyddwn yn gweld derbyn y pris llawn am sbel eto yn y dyfodol oherwydd yr anghydbwysedd rhwng cyflenwad a galw parhaol byd-eang.”

Hefyd, dywedodd Mr Thomas wrth y rhai oedd yn bresennol y byddai manteisio ar farchnadoedd newydd yn rhan hanfodol ar gyfer y sector laeth yn dilyn Brexit a bod hi’n hanfodol bod y prisiau a delir i ffermwyr yn galluogi buddsoddiad ac arloesedd fel y gallwn fod yn gystadleuol yn fyd-eang.

“Tra bod prisiau a materion cyflenwad a galw yn gyfredol, mae ein sector llaeth hefyd yn wynebu dau fater hollbwysig arall.

“Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar yr adolygiad pedair blynedd o Barthau Perygl Nitradau (NVZ), a gall y canlyniad olygu goblygiadau ariannol i’r rhai hynny sy’n byw oddi fewn i’r ardaloedd dynodedig.

“Rydym wedi bod yn rhan o adolygiad y NVZ ac wedi cyflwyno sylwadau llwyddiannus ar nifer o ddynodiadau, a arweiniodd at gael eu tynnu oddi ar y dewis o ardaloedd ar wahân yn yr ymgynghoriad.

“Ond, mae nifer y dynodiadau newydd arfaethedig yn parhau i fod yn achosi pryder ac rydym yn parhau i ailadrodd yr effeithiau gweithredol ac ariannol y byddai’r dynodiadau yn golygu i ffermydd sy’n byw o fewn ardal NVZ.”

O ystyried costau o’r fath, pwysleisiodd Mr Thomas bod rhaid cael cyfiawnhad llawn ar gyfer unrhyw gynnydd arfaethedig yn y dynodiad ac mi anogodd aelodau UAC i wneud yn siŵr eu bod yn gweithio gyda’u swyddfa sirol lleol a chyflwyno ymateb i’r ymgynghoriad.

Wrth gyfeirio at y mater o TB mewn gwartheg, dywedodd Mr Thomas: “Mae TB mewn gwartheg yn parhau i achosi problem sylweddol yma yn Sir Benfro. Wythnos diwethaf roeddem yn croesawu cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ei bod nhw am ystyried dull o brofi a difa moch daear fel cam bach i’r cyfeiriad cywir, ond bydd nifer o ffermwyr yn poeni am oblygiadau rhannu Cymru’n rhanbarthau TB.

Ychwanegodd y byddai targedi moch daear heintus yn gam i’w groesawu, ond mae’n siomedig bod cynifer o flynyddoedd wedi mynd heibio bellach cyn bod synnwyr cyffredin yn ennill y dydd wedi i’r Llywodraeth flaenorol roi’r gorau i’r cynllun cynhwysfawr gwreiddiol i ymdrin â’r clefyd mewn bywyd gwyllt.”

“Rwyf am fod yn glir ar un peth serch hynny – ni allwn osod unrhyw faich ariannol na gweinyddol pellach ar y diwydiant. Mae gan Lywodraeth Cymru ddyletswydd foesol i ariannu’r camau nesaf – o ystyried y miliynau o bunnoedd sydd wedi ei wastraffu ar raglen frechu moch daear aneffeithiol, ” ychwanegodd y Dirprwy Lywydd.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Farming

Staycation boom offers farms new revenue stream

Published

on

THE NUMBER of working farms looking to cash in on the boom in staycations has sky-rocketed, according to figures from Pitchup.com.

Of the 2,000 campsites listed on Pitchup.com – Europe’s largest outdoor accommodation provider – more than 700 are working farms and 300 of those operate temporary sites, set up to take advantage of the peak holiday season.
Many such sites have joined the business in the first quarter of 2021, eager to secure a post-COVID financial recovery.

The hike comes after a change in planning policy increased the length of time farms and other land-based businesses can legally operate a campsite without planning permission from 28 days to 56 days.

Other factors, Pitchup.com discovered, include concerns over falling support payments and Government plans to curtail farming through environmental policies which will disadvantage active farmers.

Dan Yates, founder of Pitchup.com, said farmers were turning to temporary campsites in droves because they are the quickest and easiest form of diversification to get off the ground.

He said: “Establishing a campsite is very easy. At their most basic, all you need is a patch of land and running water, which most farms have already, and some toilets, which are easy to hire. Crucially, you don’t need planning permission to operate one for up to 56 days per year.

“With staycations booming and that trend set to stay, people are crying out for beautiful areas of the countryside where they can enjoy a relaxing break away from the pressures of work and lockdown.

“Farmers are perfectly placed to provide that. The farm-based campsites we work with can decide how many guests they want to host and with demand as it is, we are extremely confident we can fill those pitches.”

Mr Yates added that as well as being quick, convenient, and unobtrusive on day-to-day farming operations, pop-up and permanent campsites can be very lucrative.

“Although most campsites don’t generate quite this level of income, even small pop-up sites – which are the easiest by far to accommodate – return on average £13,000 in extra revenue per year, and many take tens of thousands of pounds more than this.

“It’s hardly surprising, therefore, that they’re becoming so popular among farms and land-owning businesses. We expect to see many more farmers try this kind of diversification as we come out of lockdown and the summer gets closer.”

Continue Reading

Farming

FUW calls for Welsh policies for Welsh agriculture

Published

on

THE FUW has urged the incoming Welsh Government to develop bespoke, tailor-made policies that reflect global realities as well as Welsh economic, social, and environmental needs.

Five years ago, ahead of the 2016 Welsh Senedd elections, the Farmers’ Union of Wales warned of the unprecedented challenges facing the incoming Senedd Members and Government. Since then, those challenges have not only materialised but been exacerbated and added to. 

Outlining the big issues facing agriculture in Wales at a press conference, which launched the FUW’s 2021 Welsh Senedd Election Manifesto, FUW President Glyn Roberts said: “The materialisation of a far harder form of Brexit than had been promised by those who lobbied for our departure from the EU has restricted access to our main export markets on the continent in ways that are only beginning to be felt. 

“At the same time, the ongoing Covid-19 pandemic has changed our lives beyond recognition and has highlighted the fragility of global food supply chains and the importance of a strong farming sector on which our domestic markets should be able to rely upon for commodity products.

“While such issues have been largely beyond the control of our devolved administrations, the reaction of the Welsh Government to the uncertainty and challenges faced by our agriculture sector has at times been bewildering and counterintuitive, not least in terms of its appetite for drastically increasing costs and restrictions while advocating untried and untested reforms of rural support policies.”

Meanwhile, UK Government cuts to Welsh rural funding – in a direct contradiction to promises made repeatedly by those who advocated Brexit – have added to the pressures on Welsh agriculture, the rural economy, and Welsh Government, said the Union President.

Through its manifesto and ongoing lobbying work, the FUW continues to be clear that Wales’ family farms lie at the centre of our rural economy, culture, and landscape, supporting hundreds of thousands of jobs and tens of thousands of businesses involved in the Welsh food supply industry, and making innumerable other contributions to the well-being of Welsh and UK residents – benefits central to which is the production of food, our most precious commodity alongside water.

“Moving forward we need policies which reflect the need to mitigate climate change and protect our environment, but such aspirations must be tempered by the knowledge that sweeping changes that undermine our family farms and food production will merely shift production to countries with lower animal welfare standards and higher global and environmental footprints” said Glyn Roberts.

Highlighting the disappointment of members over the years with the current Welsh Government, Mr Roberts added that rather than feeling that industry concerns have been taken on board and seeing proportionate measures put in place to safeguard the agricultural  industry, many consider the current direction of travel as a betrayal of devolution which directly threatens the agriculture industry and the culture, language and way of life which are intrinsically linked to Welsh food production.

Speaking from his farm in North Wales, he added: “With this in mind, I make no apology for highlighting our members’ frustration about the lack of bespoke Welsh policies regarding future farmingscheme proposals and tackling water quality issues put forward by the current Welsh Government, and the distinct feeling that those who govern us from Cardiff Bay are now more remote from and indifferent to our rural communities than ever.

“Welsh farmers are proud to produce world-leading food to environmental, animal health and welfare and food safety standards that are second to none, but these need to be regulated in a proportionate manner which does not stifle innovation, create unjustified restrictions and place Welsh farmers at a severe competitive disadvantage against other countries’ agricultural produce.” 

Such concerns are particularly pertinent in an era when the UK Government is proactively seeking to sign trade deals with countries with production standards which fall well short of those already required of Welsh food producers, and while the aspiration that further raising standards will provide our producers with a competitive advantage in high-end markets is understandable, it is also naive given what the data tells us about widespread consumer indifference to such standards both here and around the globe.

“Alongside other critical issues and priorities outlined in this manifesto, the FUW urges the incoming Welsh Government and Senedd to develop bespoke, tailor-made policies that reflect such global realities as well as Welsh economic, social and environmental needs and the seven Welsh Well-being Goals; policies that maintain our already high standards while ensuring Welsh producers are not undermined in ways that lead to greater imports of food from those with far lower standards than our own,” said the Union President.

For the period of the next Welsh Senedd and beyond, the FUW is committed to lobbying all those in Cardiff to ensure that agriculture and family farms receive the attention and respect that they warrant – for the sake of all our futures.

Continue Reading

Farming

Appeal for dog walkers to keep pets under control during lambing season

Published

on

THE LAMBING season is upon us and with many public paths crossing fields of sheep, the Pembrokeshire Coast National Park Authority is appealing to dog walkers to follow best practice when out in the countryside.

While walking the Pembrokeshire Coast Path National Trail and other public footpaths and bridleways:

Always keep dogs on a short lead and under close control when sheep or any other livestock are present.
Clean up after your dog; bag it and bin it wherever you can or take it away –please do not leave poo bags in the countryside.

National Park Authority Public Rights of Way Officer, Meurig Nicholas said: “If your dog is out of your sight or left out of control, it may chase after, attack or worry sheep. Worried and stressed pregnant sheep can miscarry or abort their lambs.

“Young lambs are also very vulnerable at this time, and can get distressed and even die if they are separated from their mothers or abandoned after being chased by dogs.”

There have also been incidents where dogs have had to be rescued from cliffs because they were not kept under close control.

Mr Nicholas added: “These situations have resulted in emergency services such as the Coastguard and RNLI having to retrieve and rescue dogs. These incidents are avoidable and add unnecessary pressure to our busy emergency services.”

Continue Reading
News3 hours ago

Six-year-old girl raises the alarm to a property fire

MID AND WEST WALES FIRE AND RESCUE SERVICE wish to thank six-year-old Mia, of Milford Haven, for her calm and...

News22 hours ago

Tenby left ‘strewn with rubbish and smelling of urine’ after hundreds party

TENBY was left with empty cans, broken bottles and fast food wrappers strewn everywhere, after over two hundred young people...

News2 days ago

Protest against ‘draconian’ Police and Crime Bill takes place in Haverfordwest

A SECOND Kill the Bill protest took place in Haverfordwest on Saturday (Apr 17). One of the organisers told  The...

News3 days ago

Approval recommended for dockyard plans

A CONTROVERSIAL plan to develop part of Pembroke Dock’s Royal Dockyard comes before the County Council’s Planning Committee next week. Despite many...

News4 days ago

Primary school teacher would ‘moan’ as he touched female pupils, court hears

A HAVERFORDWEST primary school teacher would “moan” while he touched his female pupils in a sexual way, a witness said...

News4 days ago

Golden goodbye report likely to be critical

A REPORT by Audit Wales into the departure of former CEO Ian Westley is very likely to contain criticism of...

News5 days ago

Marloes pensioner in child abuse images case

A PENSIONER has been bailed to attend Swansea Crown Court by magistrates sitting in Haverfordwest Law Courts this week. Derek...

News6 days ago

Primary school teacher described as ‘touchy-feely’ on day two of trial

A HAVERFORDWEST primary school teacher, accused of sexually assaulting his pupils was “very touchy-feely”, Swansea Crown Court heard on the...

Entertainment6 days ago

BAFTA winner Sir Anthony Hopkins visits St. Davids

CELEBRATING his BAFTA win, Sir Anthony Hopkins has been vaccinated and returned to his native country of Wales where he...

News6 days ago

Trial of Haverfordwest primary school teacher starts at Swansea Crown Court

A HAVERFORDWEST primary school teacher who is accused of sexually abusing eleven children thinks he is a victim of a...

Popular This Week