Connect with us
Advertisement
Advertisement

Cymraeg

Dewis y pymtheg gore i chware dros y Scarlets

Published

on

garreg
MAE’N SI
ŴR Y BUODD yna werthu jogel ohono’r ochor hon i bont Llwchwr. Dim llawer yr ochr draw falle. Prin fod gwerth i siope Abertawe gadw copie. O’r saith o sesiyne llofnodi dim ond un fu y tu hwnt i’r Llwchwr. Roedd hynny yn un o brif siope llyfre Caerdydd. Wel, ma’r brifddinas yn gosmopolitan ac yn gartref i alltudion o’r gorllewin, gwlei. Am beth wdw i’n sôn? Wel, am lyfr Phil Bennett ‘The Greatest Scarlets XV Ever’ wrth gwrs. A rhaid dweud mai cael a chael oedd hi i mi gael fy nghopi wedi’i lofnodi yn siop lyfre Victoria Hwlffordd. Wedd rhes hir o fy mlaen. Euthum am dro i siope eraill cyn dod nôl. Wedd rhes hir arall yna! Ond roedd yr oedi’n werth chweil.

Gesum i sgwrs ag Alun Wyn Bevan, yr awdur toreithiog, a fu’n cynorthwyo’r dewin o faswr i ysgrifennu’r gyfrol clawr caled ysblennydd. Ond dewis Phil yw’r ‘pymtheg gore erioed’ ac nid y gŵr o Ddyffryn Aman. Prin fod yna’r un llyfr rygbi wedi’i gyhoeddi erioed gyda chymaint o lunie chwaraewyr yn gwisgo cryse sgarlad. Mae’r dewis o deitl yn sicr o esgor ar orie maith o ddadle. Hwyrach y dylid trafod pwy ddyle fod ar y fainc hefyd. Neu ei ehangu i drafod pwy ddyle fod yn y sgwad liweth. Ond tebyg y bydde pob darllenydd yn cytuno mai Phil ei hun ddyle fod yn safl e’r maswr.

Doedd hafal i’w allu i ochrgamu fel y disgrifi odd Vivian Jenkins, gohebydd rygbi’r ‘Sunday Times’, mewn adroddiad cofi adwy rhyw dro – ‘The Phil Bennett sidestep is a thing of beauty . . . ‘. Gwn am lawer fedr adrodd y paragraff cyfan heb bwslo fel petaen nhw’n adrodd ‘Pwllderi’ mewn Penny Reading. Ond wrth gwrs synno Phil Bennett, y gŵr diymhongar ag yw, yn ystyried ei hun. Pwy yw ei ddewis o faswr gore erioed y Sgarlets felly?

Wel, rhaid i chi ddarllen y gyfrol. Ac mae’r dewis yn ail dda i’r brenin ei hun o blith rhibidirês o chwaraewyr dawnus fu’n gwisgo’r crys deg ar Barc y Strade cyn symud i Barc y Sgarlets. Cofi er mai i Gaerdydd y chwaraeodd Barry John y rhan fwyaf o’i rygbi. Pan gefais gyfl e i sôn am fy mhrofi ad yn gwylio gêm ganol wythnos rhwng Caerdydd a Llanelli ar Barc yr Arfau, ac yn benodol ymddygiad un o gefnogwyr y Sosban, chwerthin oedd ymateb y maswr.

Bychan o gorff gyda sbectols a gwallt coch oedd y gŵr a gynhyrfwyd. Dilynai pob cam o eiddo Phil a’i ddwrdio’n hallt pan wnâi gamgymeriad a hynny yn Gymraeg. Hwyrach y credai na fydde criw’r brifddinas yn ei ddeall. Ar adegau byddai’n tampan. Penderfynodd criw ohonom roi’r gore i wylio’r gêm a gwylio’r cefnogwr prin ei bwyll. Roedd yn hilariws. Byrdwn ymateb Phil oedd dweud bod yna ddegau o rai tebyg ar Barc y Strade bob Sadwrn.

A phan fydde’n cyrraedd ei waith yn Nhrostre trannoeth gêm bydde’r beirniadu’n ddidrugaredd. Roedd hynny yn y dyddie pan oedd y chwaraewyr yn byw a gweithio ymhlith y cefnogwyr. Yr adeg hynny roeddwn yn aelod o Gymdeithas Gwerthfawrogi Albert Jenkins. Cyfarfuem mewn rhyw dafarn cyn pob gêm. Fydde hi ddim yn anarferol i ferch Albert ei hun fod yn ein plith. Pwy oedd Albert Jenkins? Wel, y canolwr o Gymro mwyaf dawnus erioed a ddylasai fod wedi ennill mwy na’r 14 capan rhyngwladol a ddaeth i’w ran rhwng 1920-24. Mae’r straeon yn lleng. Gweithio shifft yn y gwaith dur ar fore Sadwrn a thorri syched yn drwyadl amser cinio cyn cynrychioli Llanelli yn y prynhawn.

Medrai gicio gyda’r ddwy droed, newid cwrs gêm ar amrantiad ac yn amlach na pheidio gellid dibynnu arno i greu dewiniaeth i ennill gêm. Odi, ma’ Albert yn cael sylw haeddiannol ynghyd â’r anfarwol Ray Gravell. Nawr dyna bâr i gynrychioli’r Scarlets yn y canol. Gwledd i’r llygad. Bydde rhai ohonom am ddadle achos Selwyn Williams, y crwt o Landysilio, yn fewnwr ar y fainc o leiaf. Ond rhaid cydnabod na chafodd John ‘Cilrhue’ Davies yr un o’i 34 o gapie tra chwaraeai dros Lanelli. Gallem fynd gam ymhellach a llunio tîm cyfl awn o fois Shir Bemro sy wedi cynrychioli’r Sosban. Nawr, ble ma’ dechre? Wel, Geraint ‘Bethesda’ Bowen yn gefnwr siŵr o fod . . .

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cymraeg

Last ditch plea to HSBC to reverse decision to axe Welsh language phone line

Published

on

AN MS has issued a last ditch plea to HSBC to reverse its “unacceptable” decision to axe its Welsh language phone service.

Llŷr Gruffydd, who represents North Wales in the Senedd, has spoken out as January 15, the date when the phone line is due to come to an end fast approaches.

The Plaid Cymru politician said executives at the baking giant still have an “opportunity to do the right thing”.

HSBC came under fire after politicians were informed of the bank’s decision to axe its Welsh language service by letter on Wednesday, November 8.

The Senedd’s Culture Committee wrote to the corporation accusing it of “contempt” towards Welsh speakers.

It added that its “failure to maintain an approach consistent with its values is considered disingenuous and disturbing”.

The committee also questioned statements made by José Carvalho, HSBC’s head of wealth and personal banking, who spoke in front of it on November 29.

The banker said that the Welsh-language helpline receives around 22 calls a day, and that the bank had ended up “with only 6% of the calls that are coming in being answered in Welsh” by them.

However, the committee hit back saying this indicates a fundamental failure of service by the bank because it means 94% of calls to the service are not being answered in Welsh,.

The Committee said that the “low number of calls” to the line “reflects” the bank’s “inability to provide a functioning and coherent service that meets the needs of its Welsh speaking customers.”

Llŷr Gruffydd said: “HSBC still has an opportunity to do the right thing by reversing its unacceptable and wrongheaded decision to bring its Welsh language phone service to an end.

“Executives at HSBC should remember that many customers use their banking services because of its Welsh language phone service.

“The bank argues that there isn’t sufficient demand for the helpline because it receives 22 calls a day on average.

“But it’s abundantly clear from the data that with only 6% of those calls being answered in Welsh, they’ve not been coming anywhere near to providing an adequate service.

“Phone calls that are made to the helpline in Welsh should be answered in Welsh. It’s no wonder that a lot of Welsh speakers have given up on phoning it.

“Instead of scrapping the service HSBC’s should invest in it properly for at least 12 months, and that includes ensuring that it is well-advertised. Then at the end of that period it could make a much better assessment of demand.

“The bank’s pledge to ‘arrange a call back in Welsh, within 3 working days is astonishingly disrespectful to Welsh speakers, as well as utterly insensitive to the financial pressures some people will face.

“For a significant number of people, accessing their bank through Welsh is not a ‘choice’ as HSBC claimed.

“HSBC say they ‘have confirmed that all customers can bank in English’, which is frankly an attitude that belongs to the last century. It is also untrue, especially for many elderly and vulnerable people.

“There is understandably a huge amount of anger and frustration right across Wales with HSBC’s general attitude towards the Welsh language.

“Recently I was contacted by a constituent who was quite rightly angry because she had been asked by a member of HSBC’s customer care team to resend a Welsh language query in English.

“That is one of many examples of HSBC’s complete and utter disregard for Welsh speakers.

“As a Welsh speaker myself and as a member of the Senedd’s Culture Committee, I share the real sense of frustration that’s out there.

“Many of their customers in Wales have also seen their local branches close over the last decade.

“The impact of this on their older customers is particularly acute, as well as those who don’t have access to digital technology.

“Though HSBC likes to describe itself as the world’s local bank, it is abundantly clear that this is not the case in Wales as it abandons Welsh speakers and abandons our high streets by shutting down local branches.”

Continue Reading

Cymraeg

Ffermwr yn dysgu popeth y mae angen iddo wybod am ffermio modern drwy Cyswllt Ffermio

Published

on

CYFLWYNODD ei rieni ef i ochr ymarferol ‘tir a da byw’ ffermio yn ifanc iawn, ond i Dylan Morgan, a aned yn Sir Gaerfyrddin, Cyswllt Ffermio sy’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r unigolyn yma a raddiodd mewn rheoli adeiladu. Dywedodd Dylan fod Cyswllt Ffermio wedi rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arno i fod y ffermwr ifanc blaengar a hyderus ydyw heddiw.

“A’r peth sy’n wych amdano yw, nad oedd rhaid i mi eistedd trwy oriau o ddarlithoedd theori amaeth am dair blynedd!”

Dywedodd Dylan mai agwedd Cyswllt Ffermio at ei holl wasanaethau hyfforddi a throsglwyddo gwybodaeth yw cyflwyno popeth ar y lefel gywir ar gyfer ffermwyr prysur ond profiadol sy’n gweithio.

“Mae’n ddull o ddysgu ar sail ‘angen gwybod’ sy’n apelio’n fawr ataf gan fy mod yn gallu gwneud lle iddo o amgylch fy nyletswyddau fferm ac ymrwymiadau eraill,” meddai Dylan.

Nid oedd gan Dylan unrhyw fwriad i ddod yn ffermwr pan adawodd Brifysgol Abertawe yn 2011, ond ar ôl ychydig fisoedd yn unig o ffermio’n llawn amser ar fferm bîff a defaid 360 erw ei deulu ger Llanymddyfri, newidiodd ei feddwl yn llwyr.

Roedd yn amlwg yn benderfyniad cywir i’r teulu cyfan ac mae Dylan (32) bellach wedi bod yn ffermio gartref ers bron i un mlynedd ar ddeg.

“Roeddwn i wastad wedi mwynhau helpu gartref pryd bynnag roedd gen i amser rhydd, felly roeddwn i wedi hen arfer ag ochr ymarferol ffermio, ond gan na astudiais i amaethyddiaeth yn y brifysgol, roeddwn i’n teimlo bod yna lawer nad oeddwn i’n ei wybod am iechyd anifeiliaid, pridd a rheoli glaswelltir a’r holl elfennau eraill o ffermio sy’n hanfodol i wella effeithlonrwydd ar y fferm.

“Mae’n hanfodol, fel ffermwyr, fod gan bob un ohonom y wybodaeth sydd ei hangen arnom a systemau yn eu lle i chwarae ein rhan i gadw at y safonau uchaf o les anifeiliaid, cynhyrchu da byw o’r ansawdd uchaf, gan hefyd warchod ein hamgylchedd naturiol a lleihau ein hôl troed carbon.”

Yn gefnogwyr hirdymor gwasanaeth Cynghori Cyswllt Ffermio, a welodd Dylan, ei dad a ffermwyr lleol eraill yn cael cyngor ar faterion yn cynnwys cynllunio rheoli maetholion, archwiliadau carbon a rheoli glaswelltir, mae Dylan yn rhoi llawer o’i amser hamdden i’w ddatblygiad personol.

Gan ddibynnu’n drwm ar ei swyddog datblygu lleol, Alun Bowen, i roi’r wybodaeth ddiweddaraf iddo am yr hyn sydd ar gael, mae Alun wedi cyfeirio Dylan – yn aml yng nghwmni ei dad – at nifer o weithdai iechyd a lles anifeiliaid ar bynciau’n amrywio o ffrwythlondeb y ddiadell a cholledion wyna i wneud y mwyaf o gynhyrchiant buchod sugno, cloffni a rheoli tir. Mae Dylan hefyd wedi dilyn cyrsiau hyfforddi byr â chymhorthdal ac mae’n defnyddio ystod gynhwysfawr y rhaglen o fodiwlau e-ddysgu a ariennir yn llawn yn rheolaidd.

“Mae dysgu ar-lein, mewn cyfnodau byr o 20 munud, gyda chwis ar ddiwedd pob modiwl i sicrhau eich bod wedi cymryd yr holl wybodaeth allweddol i mewn, yn ffordd wych o gynyddu eich gwybodaeth.”

Mae Dylan wedi canolbwyntio’n bennaf ar bynciau iechyd anifeiliaid yn ogystal â rheoli pridd a glaswelltir oherwydd ei fod yn credu’n gryf mewn mabwysiadu agwedd gyfannol at y fferm, gydag ‘arfer gorau ym mhopeth a wnawn’ yn rhan o’u hagenda cynaliadwyedd.

“Diolch i fy ngwybodaeth a sgiliau newydd a thrwy weithredu rhai o’r systemau newydd rydym wedi dysgu amdanynt trwy Cyswllt Ffermio, rydym bellach yn bwydo’r stoc yn llawer mwy effeithlon.

“Mae hyn wedi lleihau ein mewnbynnau’n sylweddol wrth wella perfformiad stoc a chynhyrchiant ac rydym hefyd wedi lleihau lefelau cloffni.”

Mae’r teulu’n sgorio cyflwr y corff yn rheolaidd ac yn meincnodi eu holl stoc ac yn dweud bod cyfrif wyau ysgarthol a phrofi elfennau hybrin trwy Cyswllt Ffermio wedi rhoi gwybodaeth werthfawr iddynt sy’n golygu eu bod wedi lleihau eu dibyniaeth ar driniaethau gwrthlyngyrol drwy fabwysiadu dull wedi’i dargedu’n well.

Gyda’i holl gyflawniadau dysgu wedi’u storio ar-lein yn ei gofnod personol y Storfa Sgiliau, mae Dylan yn dweud bod y system yn ffordd ddefnyddiol o nodi unrhyw feysydd y mae’n dal eisiau dysgu amdanynt.

“Mae ffermio yn ddiwydiant sy’n esblygu ac felly mae angen i ffermwyr o bob cenhedlaeth wybod eu bod yn ddigon gwybodus i wynebu’r cyfleoedd a’r heriau sydd o’u blaenau.”

Mae Cyswllt Ffermio yn cael ei ddarparu gan Menter a Busnes a Lantra Cymru a’i ariannu gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

I gael rhagor o wybodaeth am holl wasanaethau cymorth a hyfforddiant Cyswllt Ffermio ewch i https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy neu ffoniwch eich swyddog datblygu Cyswllt Ffermio lleol.

Continue Reading

Cymraeg

Cyfle gwych i ennill gwobr yn atyniadau Awdurdod y Parc dros benwythnos Dydd Gŵyl Dewi

Published

on

BYDD tri atyniad Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn dosbarthu cennin Pedr i ymwelwyr yn rhad ac am ddim ar 4 a 5 Mawrth eleni i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi.

Bydd gan Gastell Caeriw, Pentref Oes Haearn Castell Henllys ac Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc nifer cyfyngedig o gennin Pedr i’w dosbarthu i bobl sy’n ymweld â’r safleoedd dros benwythnos Dydd Gŵyl Dewi.

Yn ôl y Cynghorydd Di Clements, Cadeirydd Awdurdod y Parc: “Rydyn ni’n annog cynifer â phosib o bobl i ymuno â dathliadau Dydd Gŵyl Dewi, a pha ffordd well o ddathlu diwylliant Cymru yn eich cartref na chael tusw o’r blodau lliwgar yma?

“Bydd y cennin Pedr yn cael eu dosbarthu ar sail y cyntaf i’r felin. Oherwydd mai dim ond nifer cyfyngedig fydd ar gael ar bob safle, byddwn yn annog pobl i ymweld â’r safleoedd cyn gynted â phosib ar 4 neu 5 Mawrth er mwyn manteisio ar y cynnig hwn.”

Bydd Parêd blynyddol y Ddraig hefyd yn cael ei gynnal yn Nhyddewi ddydd Sadwrn 4 Mawrth, gyda chriw o ddisgyblion ysgol ac aelodau gofal yn y gymuned yn gadael Oriel y Parc am 11am.

I gael yr amserau agor, gwybodaeth am y digwyddiad a phrisiau mynediad ar gyfer Castell Caeriw, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/castell-caeriw/.

I gael yr amserau agor, gwybodaeth am y digwyddiad a phrisiau mynediad ar gyfer Castell Henllys, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/castell-henllys/

I gael yr amserau agor a gwybodaeth am y digwyddiad ar gyfer Oriel y Parc, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/oriel-y-parc/.

Continue Reading

News24 hours ago

Police issue update on the search for Luke, missing from Pembroke Dock

POLICE have made the difficult decision to end the search for Luke, following a joint decision by all the agencies...

Entertainment2 days ago

NoFit State Circus set to thrill Pembrokeshire this summer

NoFit State Circus is set to captivate Pembrokeshire once again this summer, as they bring back their thrilling big top...

News3 days ago

Search for missing teenager Luke continues at Pembroke Dock

THE SEARCH for the missing 19-year-old, Luke, continues unabated into its fourth day, with efforts increasingly centred around the waterways...

Crime4 days ago

Estate agents admit health and safety failings following fatal market incident

WEST WALES estate agents J J Morris have appeared before Pembrokeshire law courts charged with failing to discharge general health,...

Crime4 days ago

Pembroke man sent ‘grossly offensive and disgusting’ message to sister

A DISTRICT Judge has described how a Pembroke man sent a ‘disgusting, appalling and grossly offensive’ message to his sister...

News5 days ago

Dragon LNG ‘monitoring’ scrap car blaze in Waterston

A BLAZE has broken out at the Waterston Car Dismantler’s business in Waterston, Milford Haven. Dragon LNG which is situated...

News1 week ago

Major search in the area of The Cleddau Bridge and Hobbs Point

A MULTI-AGENCY rescue response was initiated first thing on Saturday following reports of a person in difficulty in the area...

News1 week ago

Newgale pub fire: Cause undetermined, but ruled accidental

THE MID and West Fire and Rescue Service (MAWWFRS) has recently concluded its investigation into the fire that devastated the...

Sport1 week ago

Jasmine, Lleucu, Carys & Courtney: The Pride of Pembrokeshire

Four rugby players from Pembrokeshire are gearing up to take on Ireland in the Women’s Six Nations this weekend. Jasmine...

Crime1 week ago

Independent inquiry into child sex abuse commissioned by Caldey

WE have reported on this story for years, but in a very significant development this week, Caldey Island Abbey has...

Popular This Week